หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา วันที่15 พฤศจิกายน 2561

พัฒนาบุคลิกภาพ นศ.

             อาจารย์วุฒิศาสตร์ คำคมหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์ อดีตแอร์โฮสเตสจากสายการบินไทย  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และมารยาทในการเข้าสังคม ตลอดจนทักษะในการสื่อสาร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป กว่า ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ   ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ: /จัดทำ: ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready