หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019

รับสมัครนักศึกษา ร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019

 

https://www.rmutsb.ac.th/2016/upload/content_attach/attach2018111914044918111914044900981.pdf

 

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสอบคัดเลือกร่วมโครงการ Lions Clubs International
Denmark Youth Camp and Exchange 2019

 

https://www.rmutsb.ac.th/2016/upload/content_attach/attach2018112311045118112311045100455.pdf

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready