หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
งานแถลงข่าวงาน “6th Food & Beverage Trade Fair 2018

งานแถลงข่าวงาน “6thFood&Beverage Trade Fair 2018"

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์   รองอธิการบดี  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน “6thFood&Beverage Trade Fair 2018" ระหว่างวันที่ 29พ.ย. - 2 ธ.ค.61 ณ The Hall Convention Center ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  โดยความร่วมมือระหว่าง Fooddirectories.com กับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  การจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอาหารไทยที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจาก 34 ประเทศทั่วโลกกว่า 7,000 ราย 

       ภายในงานนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ความหลากหลายของอาหารชาติพันธุ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “The Diversity of Traditional Ethnic Food In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province" โดยมีการศึกษาอาหารชาติพันธุ์  7 ชาติพันธุ์ คือ ชาติพันธุ์ญวน มอญ แขกตานี แขกเปอร์เซีย แขกปาทาน จีน และลาวเวียง มาจัดแสดง  พร้อมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารชาติพันธุ์ ขนมไทยโบราณหาทานยาก โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถทดลองทำขนมไทยโบราณ ตลอดจนมีการจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์ และขนมไทยโบราณหายากภายในอีกด้วยBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready