หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก > Detail ...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ มทร.สุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ มทร.สุวรรณภูมิ
เรื่องผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready