หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาไทย

ราชมงคลสุวรรณภูมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาไทย  

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการวาสุกรีแบ่งปันรอยยิ้มสู่พลเมืองที่ดีในอนาคต นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชื่อโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนักศึกษาและบุคลากรในหอพัก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ชื่อโครงการเด็กพิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก (พิเศษ) ดร.นภัทร์ แก้วนาค ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณค่าฅน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

 ภาพ : /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready