หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ

นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 3 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ

        มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลเกียรติยศจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน อีก 1 รางวัล มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ เวทีนี้ มีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก โดย นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ส่งผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

       1. ผลงาน “The Artificial LED light with Programmable Spectrum for Plants Cultivation”

โดย รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์  ผศ.เฉลิมพล เรืองวัฒนาวิวัฒน์ และ นายอังสุชวาลนันท์  จำปานาค เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการปลูกพืช แตกต่างจากหลอดไฟปลูกพืชในท้องตลาด คือ สามารถควบคุมพลังงานแสงและสเปกตรัมของแสงให้เหมาะสมกับพืชได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และใช้เป็นไฟเสริมให้กับพืชที่ปลูกในโรงเรือนสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวลงช่วยให้ผลผลิตคุณภาพสูงผลงานนี้ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” และยังได้รับเกียรติยศ “The Best Invention” จาก The 1st Inventor and Researcher in Iran

       2. ผลงาน “Formula and  Process of Balsam Production from Shallot extracts”

โดย ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน และ  อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  และเพิ่มสารสกัดจากหัวหอมแดง ที่มีคุณสมบัติช่วย ลดอาการบวมแดงจากพิษของ แมลงกัดต่อยได้เร็วกว่ายาหม่องทั่วไป และสามารถบรรเทาอาการคัดจมูกจากหวัดได้ดี ผลงานนี้ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”  

 

ข้อมูล :ฝ่ายวิจัยฯ จัดทำ : นายวรงค์  บุญนิมิตร สวพ.

 

  Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready