หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล

             อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการวัฒนธรรม ๙ ราชมงคล ในโครงการ ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๑ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่

ภาพ/จัดทำ สุบิน ปชส. หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready