หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กีฬาภายในคณะเกษตร 7 พฤศจิกายน 2561

แข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ปี ๒๕๖๑

     คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดการแข่งขันกีฬาเกษตรอยุธยาเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

 

เรียบเรียงและจัดทำ : ธินินทร ชำนาญกุล ปชส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready