หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          ผศ.บุญไท เจริญผลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>

เรียบเรียงและจัดทำ : ธินินทร ชำนาญกุล ปชส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready