หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ฝึกอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่3

มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๓

                      ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ ๓ หลักสูตร ฝึกปฏิบัติสำหรับ            แกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยายหัวข้อความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรม พร้อมด้วยทีมวิทยากรฝึกปฏิบัติ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>

ภาพ:/จัดทำ: ณัฎฐา (ปชส.) หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready