หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เปิดโลกชมรม

เปิดโลกชมรม

          องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโครงการเปิดโลกชมรม เพื่อเปิดโอกาสให้ชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษาร่วมจัดบูธแสดงผลงานหรือวัตถุประสงค์ของชมรมให้นักศึกษาใหม่ ได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมชมรม ซึ่งมีชมรมต่าง ๆ จาก ๖ คณะ เข้าร่วมแสดงผลงานกว่า ๑๐ ชมรม เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ : ธนัชพร (ปชส.) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready