หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามร่วมมืองานด้านวิจัยสร้างรายได้สู่ชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิลงนามร่วมมืองานด้านวิจัยสร้างรายได้สู่ชุมชน

          รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยกระดับรายได้ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า ทั้งนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น ขนมหวานไทยโบราณชาติพันธุ์ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น ๖โรงแรมเดอะสุโกศล บางกอก ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

 ภาพ : /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready