หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

สภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดีแก่ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๖๐

                      นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา   มหาวิทยาลัยฯผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน “โล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๖๐” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>>

จัดทำ สุบิน ปชส. หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready