หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
RUS FRESHY 2018 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

             

             อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่นผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ RUS FRESHY 2018ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายกฤษณัฏฐ์ จีรพัฒน์ภัคกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Freshy Boy นางสาววิภาวี หยกคชาธาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล Freshy Girl นายอินชลิตา เทียนบูขา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Miss Violet นางสาวกนกพรรณ จันอ่อนได้รับรางวัล Popular Vote และนายณัฐธิดา ศิริรัตนมหายางกูล คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Miss Confident 2018 เมื่อวันพุทธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพเพิ่มเติม>>>>

                                                                                                                                                                                        ภาพ/จัดทำ: ณัฎฐา (ปชส.) หันตรา

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready