หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.รวมใจน้อมรำลึก ร.9

ราชมงคลสุวรรณภูมิน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

           เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” และพระองค์ทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เน้นวิชาการและเชี่ยวชาญการปฏิบัติของราชมงคลมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑        ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพเพิ่มเติม>>>>>                                

                              ภาพ : /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready