หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

 

                   

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข   อุณหเลขกะ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ นายสัญญา   คำจริง
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร ประเภทกลุ่มบุคคล” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   วันพุธที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ณ  หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready