หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุม ทปอ. มทร. ครั้งที่8/2561

การประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสงอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘  แห่ง ในโอกาสเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready