หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Talent Mobility Academy)

   

          วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง พร้อมด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมการเปิดตัว โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Talent Mobility Academy) ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมมือกันจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพและจำนวนผู้เชี่ยวชาญให้สามารถตอบสนองภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready