หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศการทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ

เรื่อง การทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2561

นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ 2541ที่มีความประสงค์ทำเรื่อง ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2561

ให้ดำเนินการและเตรียมเอกสารดังนี้

  1. เขียนคำร้องขอผ่อนผันทหาร(รับได้ที่งานพัฒนานักศึกษา อาคาร รม.36 ริมน้ำ เขตใต้)
  2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอได้ที่งานทะเบียน ชั้น 3 )
  3. สำเนาใบสำคัญ สด.9 
  4. สำเนาหมายเรียกทหาร สด.35  รับได้ที่อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุเอกสารถ่ายสำเนาอย่างละ 3 ฉบับ

เซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย พร้อมกรอกข้อความคำร้องขอผ่อนผันทหาร ส่งเอกสารได้ที่งานพัฒนานักศึกษา อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ เขตใต้ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 28ธันวาคม 2561ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 08.30 -16.30 น.

ข้อควรปฏิบัติและข้อแนะนำ

  1. ต้องมาส่งเอกสารด้วยตนเอง
  2. ไม่วางเอกสารบนโต๊ะโดยไม่พบเจ้าหน้าที่
  3. ส่งเอกสารตามกำหนดเวลาที่ประกาศแจ้งเท่านั้น
  4. ส่งเอกสารแล้วต้องลงชื่อส่งเอกสารด้วยถึงจะถือว่าส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready