หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศศูนย์นนทบุรี เรื่องการเลื่อนกำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ ศูนย์นนทบุรี

เรื่อง  การเลื่อนกำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

      จากกำหนดการเดิมวันที่ 13 - 26 กรกฏาคม 2561 ขอเลื่อนการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ เขตใต้Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready