หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ศูนย์นนทบุรี

 

เรื่อง  นักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2561

 

        เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2, 3, 4, และ 5 ชาย หญิง ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่

13 – 31 กรกฎาคม 2561 โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.  รูปถ่าย รด. จำนวน   1 รูป  

2. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร  ฉบับบจริง ที่รับรองโดย ศสร.ศฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.มทบ หน่วยเดิม (ขอได้ที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร)

3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

4. ใบรายงานตัว นศท.(แบบ รด.2) (ขอได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา  อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ เขตใต้ )

จัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่   13  ถึง  30 กรกฎาคม 2561  

ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา   อาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ  เขตใต้ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

id Line :  Raweewan191   

Facebook: นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)ศูนย์นนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready