หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์

            บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องมือวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจำนวน ๑๖ รายการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready