หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018

 

            คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์ในเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ ราชมงคล เพื่อเพิ่มแนวทางในการทำงานวิจัย ในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้ส่งบทความเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๒ บทความ ได้รับรางวัลระดับ ดี ชื่อบทความเทคโนโลยีการจัดการผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง(Technological Management for Elderly Bedridden Patients) โดย อ.สราวุฒิ สิริเกษมสุข,อ.อนุวัฒน์ บำรุงกิจ, อ.ชัยยันต์ ใจบุญมา,อ.ชัยวัฒน์ คุรุกิจวานิช, อ.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี และ อ.ชาติชาย ลีลาสิริวิไล ลำดับที่ ๒ รางวัลบทความดีเด่น ด้านวิศวกรรมการผลิต มอบให้แด่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready