หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มรดกภูมิปัญญา ทรงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล สังฆโสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี พร้อมด้วยบุคลากร กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมชมศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแสดง “เพลงแห่เรือ” จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งชมกิจกรรม การสาธิตต่าง ๆ บนเรือนไทย เช่น การสาธิตทำขนมมันฟู-ฟักทอง การสาธิตทำดอกกุหลาบด้วยกระดาษ การแสดงนิทรรศการผ้าไทย และการจับจ่ายสินค้าด้วยเงินพดด้วง ในโครงการ 

<< ประมวลภาพกิจกรรม  วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 CLICK  >>

 

ภาพ/ข่าว: ธนัชพร ปานเนาว์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready