หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

          อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะบริหารฯ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทย ๔ ภาค ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือนไทย เช่น การสาธิตทำขนมกระทงทอง การสาธิตทำดอกไม้ด้วยกระดาษ และการจับจ่ายสินค้าด้วยเงินพดด้วง ในโครงการ ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี

 

<< ประมวลภาพกิจกรรม  วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 CLICK  >>

 

ภาพ/ข่าว: ธนัชพร ปานเนาว์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready