หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ลานวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ

          ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ และผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมชมและให้กำลังใจให้ผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นอายุระหว่าง ๘-๑๕ ปี และการแสดงจากโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ในโครงการ ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา โดยมีประชาชนทั่วไปร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยา วาสุกรี

 

<< ประมวลภาพกิจกรรม บรรยากาศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑CLICK  >>

 

ภาพ/ข่าว: ธนัชพร ปานเนาว์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready