หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตร แก่ อาจารย์และนักศึกษา ที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยฯ


   

          นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ ดร.สรชัย ชวรางกูร หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร นายอานนท์ จิตนวิบูลย์ และ นางสาวกมลชนก พรหมจู นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการการพัฒนาวีดีทัศน์แบบจำลอง ๓ มิติ วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

 

ภาพ/เรียบเรียง : อภิเษก จัดทำโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready