หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและประกวดโฟล์คซอง “ดาวรุ่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒”

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและประกวดโฟล์คซอง “ดาวรุ่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๒” เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติมอบโล่รางวัล     รอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากภายนอก คุณกฤติญา รุจิภัทรเจริญ ครูสอนร้องเพลง คุณณัฐศาสตร์ โรจนวัฒนวุฒิ ผู้จัดการแผนกติดตั้งเครื่องเสียงและนักดนตรี และคุณธวัชชัย อุบลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งกรรมการภายในอีก ๓ ท่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินในโครงการนี้ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ อาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ผลการประกวดร้องเพลง ได้แก่

                     รางวัลชนะเลิศ                            นางสาวโสรยา พานคำ คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการจัดการสำนักงาน

                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         นางสาวเกตุกนก เจริญวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

                     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         นางสาวเอกวรรณ มุขทอง คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาการตลาด

ผลการประกวดโฟล์คซอง ได้แก่

                      รางวัลชนะเลิศ                            ทีมละเมอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ทีม Solidคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขาสถาปัตยกรรม

                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ทีมฉลาม WOWคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาพ/ข่าว : ศุภลักษณ์ บุญเชย ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready