หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ ๑

มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมแสดงดนตรี เวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ ๑ 

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดงานเวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ทำให้เด็กเยาวชนได้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข เปิดเวทีทางวัฒนธรรมในการสร้างผลงานทางวัฒนธรรมแก่ครอบครัวและการแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างความภาคภูมิใจ เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดีงามของท้องถิ่นและสำคัญของชาติ โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญาการทำขนมไทย การสาธิตภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรี โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาฯ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสวนอุทยาน มกุฏรมยสราญ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready