หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
MOU โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ระหว่าง กับ มทร.สุวรรณภูมิ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

MOU โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge 

ระหว่าง กับ มทร.สุวรรณภูมิ  บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงบันทึกทำความร่วมมือร่วมกับ นายกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรม ช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge สำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการจัดอบรมการใช้งานสำหรับ บุคคลภายนอก ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready