หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 3 ธันวาคม 2560  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเปิดโอกาสทางการตลาดผ่านการนำเสนอในเวทีนานาชาติ   โดยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่คัดเลือกและส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ผลงาน และได้รับรางวัล ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง The Embedded Type Multi-Sensors RFID  ของ ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ)  ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”พร้อมเกียรติบัตร

       2. ผลงานเรื่อง Process of Blockprasan Production With Aluminum Powder ของ ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ)  ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร

       3. ผลงานเรื่อง Pork pounding product machine    ของ รศ.อำนวยพศ  ทองคำ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ) ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมเกียรติบัตร

       4. ผลงานเรื่อง Sweet potato washing machine by water jet   ของ อาจารย์ฉัตรพล  พิมพา  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” พร้อมเกียรติบัตร  และจาก Indonesian Invention and innovation Promotion Association

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready