หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

                วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ณ ห้องอู่ทอง 1-2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วย (วทน.)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ผลงานการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่  และนวัตกรรม

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready