หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ครั้งที่ ๑

 

       ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นักศึกษาใหม่สัมพันธ์ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ทั้ง ๓ คณะ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ทั้ง ๓ คณะ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready