หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

           นายคมกริช หมายสุข ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม) “การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ ห้องประชุมบางกะสอ ชั น ๔ เขตเหนือศูนย์ นนทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา โดย ได้รับเกียรติจากคุณศศิน เฉลิมลาภ นักธรณีวิทยา เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ นักศึกษาและจัดนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมสาธิตการทดสอบคุณภาพน้ำโดย นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready