หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมฯ ออกแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา คาจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด อาจารย์วิกร วงษ์เสถียร อาจารย์สินมหัต ฝ่ายลุย พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ กาลังจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนมัธยมเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนครนายก ระหว่างวันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน 2560

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready