หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลราชคราม

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลราชคราม 

                 เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  คำจริง รองคณบดีด้านงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้มอบน้ำดื่มราชมงคล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ขอขอบคุณนายสมยศ แย้มเนียน ปลัดเทศบาลตำบลราชคราม ที่ให้โอกาสนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready