หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ MOU กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ MOU กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายอรัญ วรพัฒนะไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมต้นหวาน ๑ โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready