หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดวัง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำผ้ากฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำนำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวัง ต.บางระกำ  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีเงินร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจากมหาวิทยาลัย โดยผู้ปกครอง ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๕,๔๐๐  บาท

 

ข่าว : งานประสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

วีดีโอ : งานการศึกษาทางไกล สวส. มทร.สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready