หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย รองศาสตราจารย์ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ สรนันท์ อาจารย์วีระพันธ์ ติยัพเส สังกัด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย สังกัดคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า) ณ บริเวณอาคาร ๑๗ (เขตเหนือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready