หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ให้เกียรติ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บรรยายประวัติความเป็นมาของกองทุนให้กู้ยืมฯ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน ถาม-ตอบประเด็นปัญหาโดยเจ้าหน้าที่กองทุนให้กู้ยืมฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบการชำระหนี้ ช่องทางการชำระหนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ให้กับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารราชมงคล ๓๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready