หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

          ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้เสนอโครงการผ่านศูนย์คลินิกเทคโนโลยี   ได้เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน รับฟังข้อคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ภายในงาน ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  ประจำปี 2560    เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

ภาพ/ข่าว : สวพ.Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready