หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว : สวพ.Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready