หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560

"โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560"

        วันที่ 16  กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวโดยตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย และสะท้อนกลับความรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อสถาบันพี่เลี้ยง และมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี IoT เป็นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

                               ภาพ/ ข้อมูล : บรรณาธิการ วท.  เรียบเรียง : นฤนาท Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready