หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตของประเทศไทย หลักสูตร Cloud Computing เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตของประเทศไทย หลักสูตรCloud Computing

เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 

          ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตของประเทศไทย เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลด้าน Big Data Analytic, Embedded System, Cloud Computing, Security, System Analyst หลักสูตรที่ 3 : Cloud Computing โดยมีเนื้อหาอธิบายถึงการทำงานของบริการ AWS, Azure และการใช้งาน Open Stack และ Docker Container  เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA Academy - https://www.depaacademy.com)เน้นพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน Cloud Computing ให้มีคุณภาพและสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีความมั่นใจในศักยภาพบุคลากรมากยิ่งขึ้นBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready