หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังความรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e–Learning

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังความรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e–Learning

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังความรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ "กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e–Learning" ให้ทีมผู้บริหารและคณะครูผู้สอน ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready