หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบเครื่องกายภาพบำบัด สำหรับผู้พิการ

นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบเครื่องกายภาพบำบัด สำหรับผู้พิการ

 

          คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ได้มอบเครื่องกายภาพบำบัดมือและเท้าสำหรับผู้พิการ ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กสมองพิการบ้านราชาวดีหญิง เพื่อให้ทางสถานสงเคราะห์ฯ นำไปใช้ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้กล้ามเนื้อเฉพาะด้านที่ผู้พิการมีความบกพร่อง โดยมีตัวแทนคณาจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมทั้งนักศึกษาเป็นผู้ส่งมอบเครื่องฯ ให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กสมองพิการบ้านราชาวดีหญิง ณ สถานสงเคราะห์เด็กสมองพิการบ้านราชาวดีหญิง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready