หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ องคมนตรี

 

         

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้ากราบขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คนที่ ๑ และ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

ภาพ / ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready