หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์  หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี โดย คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ / ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready