หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559

          สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559
หลังจากได้ลงพื้นที่บริการวิชาการไปแล้ว จำนวน 10 โครงการ ในเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทอง  โดยการพูดคุย สัมภาษณ์ และแจกแบบติดตาม
กับประธานกลุ่มและชาวบ้านที่เคยร่วมโครงการ  รวมไปถึงการบันทึกวีดีโอบทสัมภาษณ์กิจกรรมติดตามผลโครงการในครั้งที่นี้ด้วย  โดยมีการลงพื้นที่ระหว่าง
วันที่ 25-26 ส.ค. 59

 

ภาพ/ข่าว : สวพBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready