หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด  โดยจัดอบรมผู้มีความรู้เพียงพอทางธุรกิจ (จำนวน 8 ชั่วโมง)  มี คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และ อ.วิทยา นามเสาร์ จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร  โครงการดังกล่าว ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59  ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ภาพ/ข่าว : สวพ.Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready